مدرســـــــــه ی مامان هــــــــــــــــــــــامدرســـــــــه ی مامان هــــــــــــــــــــــا، تا این لحظه: 11 سال و 6 ماه و 17 روز سن داره

مــدرســـه ی مــامــان هـا

اینجا برای تربیت فرزندانمان همگی هم معلم هستیم هم شاگرد!

آیا مادر خوبی هستم؟

📚  آیا مادر خوبی هستم؟  👈 در این کتاب به معیارها و ابزارهایی اشاره شده که یک مادر برای رسیدن به بلوغ عاطفی و پرورش دادن کودکی سالم نیاز دارد. این کتاب حاصل ده جلسه مصاحبه با آقای دکتر رفعتیان است که در قالب پرسش و پاسخ تنظیم شده تا هم ملموس تر باشد و هم ذهن خواننده را بیشتر درگیر کند. 👈موضوعی که از این نوشتار برایم دلنشین و کاربردی بود بحث «به جا آوردن احساسات» و «مدیریت احساسات» بود بخشی از متن کتاب: به جا آوردن احساسات یعنی بدانیم و درک کنیم که اکنون به دلیل اتفاقی که افتاده حس خاصی در ما وجود دارد (غم، نفرت، عصبانیت و...) و وجود چنین احساسی را انکار نکنیم و از آن بدمان نیاید و احسا...
12 ارديبهشت 1398
1