.: مدرســـــــــه ی مامان هــــــــــــــــــــــا تا این لحظه ، 6 سال و 6 ماه و 4 روز سن دارد :.