.: مدرســـــــــه ی مامان هــــــــــــــــــــــا تا این لحظه ، 5 سال و 10 ماه و 13 روز سن دارد :.