.: مدرســـــــــه ی مامان هــــــــــــــــــــــا تا این لحظه ، 6 سال و 4 ماه و 5 روز سن دارد :.