.: مدرســـــــــه ی مامان هــــــــــــــــــــــا تا این لحظه ، 6 سال و 2 ماه و 7 روز سن دارد :.