.: مدرســـــــــه ی مامان هــــــــــــــــــــــا تا این لحظه ، 6 سال و 15 روز سن دارد :.