مدرســـــــــه ی مامان هــــــــــــــــــــــامدرســـــــــه ی مامان هــــــــــــــــــــــا، تا این لحظه 7 سال و 7 ماه و 3 روز سن دارد

مــدرســـه ی مــامــان هـا

جدال قدرت!

  گاهی در سیستم خانواده پدیده ای بنام ائتلاف اتفاق می افتد یعنی مادر ، بچه ها را به سمت خود می کشد و با آنها به یک توافق می رسد. این یکی از عوامل نابهنجاری در اعضای خانواده است....   در   ائتلاف ، پنهان کاری اتفاق می افتد . البته ائتلاف دلایل گوناگونی از قبیل احساس ناامنی از   سوی مادر ، یا عدم اطمینان از نقش کارآمد خود در خانواده  میتواند داشته باشد. در هر صورت مادر بچه ها را به سمت خودش می کشد تا پناه و جبهه ای قوی داشته باشد . زیرا در یک خانواده ی آشقته و ناکارآمد بحث منازعه قدرت مطرح است. هر کسی می جنگد تا قدرتی بیشتر و جبهه ای قوی تر داشته باشد. بنابراین مادری که احساس عدم امنیت دارد با ...
19 شهريور 1390