مدرســـــــــه ی مامان هــــــــــــــــــــــامدرســـــــــه ی مامان هــــــــــــــــــــــا، تا این لحظه: 9 سال و 6 ماه و 20 روز سن داره

مــدرســـه ی مــامــان هـا

اینجا برای تربیت فرزندانمان همگی هم معلم هستیم هم شاگرد!

رهنمودهای رشد كودكان

 مشاهده رشد كودك ، تجربه شگفت انگیز و بی نظیری  برای پدر و مادر است.فراگیری نشستن،راه رفتن و حرف زدن،برخی از شاخص های عمده  بالندگی اند كه كودك به دست می آورد ولی رشد او فرآیندی بغرنج و درحال تكوین است . خردسالان پیوسته  دستخوش شماری از دگرگونی های جسمی و روحی هستند . هرچند هیچ    وقت دو بچه به یك اندازه رشد نمی كنند اما آنان باید بتوانند در بعضی سنین دست به كارهای مشابهی بزنند.شما به عنوان پدر یا مادر در موقعیت بسیار حساسی قرا ر دارند كه لازم است متوجه رشد فرزند خود شوید . شاخص هایی كه در زیر آمده اند ، رهنمودهایی بس مفید و چاره ساز هستند. با كاربرد وجه مشخصه های ذیل شاهد چگونگی رشد كودك خویش خ...
1 مرداد 1390

مراحل رشد و تکامل (1)؛ طفولیت

بر اساس برخی مطالعات انجام شده ، در رشد آدمی؛« شش مرحله » به شرح زیر در نظر گرفته شده است: -             دوره ی طفولیت : از تولد تا هیجده ماهگی؛ -             دوره ی کودکی اول : از دو تا چهار سالگی؛ -             دوره ی کودکی دوم : از چهار تا هفت سالگی؛ -             دوره ی کودکی سوم : از هفت تا دوازده سالگی؛ -             دوره ی نوجوانی : از ...
28 تير 1390

مراحل رشد و تکامل ؛ کودکی دوم (چهار تا هفت سال)

بر اساس نظریه ژان پیاژه ، کودک در این دوارن ، در مرحله ی فکر شهودی قرار دارد که از مشخصات آن ، ماهیت غیرمنطقی ، متناقض و خودمحور بودن تفکر کودک است. کودک پس از آنکه مرحله ی اولیه ی عدم تمایز خود و غیر خود را پشت سر نهاد و بتدریج از وجود عالم خارج و مستقل از خود اطمینان حاصل کرد ، با علاقه به مشاهده و آزمایش آن می پردازد و در حدود چهار سالگی به تصوری کلی از جهان دست می یابد که اگر چه محصول تماس با واقعیت است ، اما پیش از آنکه نتیجه ی درک عینی واقعیت باشد، مخلوق ذهن اوست... اگر در مورد دوران کودکی اول مطالعه نکرده اید پیشنهاد می کنیم که اینجا کلیک کنید. از آنجا که کودک هنوز قادر به تجزیه و تحلیل مجموعه هایی که درک می ...
28 تير 1390

مراحل رشد و تکامل (2)؛ کودکی اول

دوره ی دوم که از هیجده ماهگی تا پایان چهار سالگی را شامل است، کودکی اول نامیده می شود. در این دوره کودک علاوه بر احساس مستقیم دنیای خارج ، در درون خود نیز دنیای دیگری می یابد و از این پس بر خلاف دوره ی قبل، می تواند اشخاص ، اشیا و وقایع آشنا را در غیاب آن ها تصور کند. این دنیا قلمرو اندیشه است . اعمال کودک که در دوره ی حسی-حرکتی بر اثر تکرار و تمرین به حد تسلط و مهارت نسبی رسیده بود، درونی می شود و از این پس او می تواند جریان اعمال خود را تصور کند و نتایج آن ها را پیش بینی نماید. از این رو ، فعالیت های خیالی نیز باید علاوه بر فعالیت های حسی و حرکتی مورد توجه مربی باشد... اگر در مورد دوران طفولیت مطالعه نکرده اید ، پیشنهاد می...
28 تير 1390

کودکی سوم – مرحله ی تعلیمات ابتدایی(هفت تا دوازده سالگی)؛رشد و تکامل گویایی

تعداد کاربرد واژه ها ،   طول جمله ها ،   صحت گفتار   و   طرز بیان افکار   ، دلیل بر میزان و   قدرت رشد گویایی   در کودکان است. البته تعداد واژه هایی را که کودکان باید در سالهای مختلف این دوره بدانند ، به هوش و محیط یادگیری آنان بستگی دارد و با افزایش سن بیشتر می شود . در این دوره بر خلاف گذشته که کودکان با سرعت زیاد واژه های جدیدی را فرا می گیرند ، پیشرفت معلومات لغوی آنان به   میزان انگیزه ی آن ها جهت یادگیری   بستگی دارد. در این قسمت می آموزیم شناخت مراحل تکامل گویایی و چگونگی استفاده از لغات را توسط کودکان...   پیاژه در کتاب «زبان و فکر کو...
28 تير 1390

کودکی سوم – مرحله ی تعلیمات ابتدایی(هفت تا دوازده سالگی)؛ رشد و تکامل بدنی

ابعاد مختلف رشد کودک در این دوره: الف) رشد و تکامل بدنی ب) رشد و تکامل گویایی ج) رشد و تکامل عقلی د) رشد و تکامل هیجانی و عاطفی ه) رشد و تکامل اجتماعی و) رشد و تکامل اخلاقی ز) رشد و تکامل شخصیت الف) رشد و تکامل بدنی در این قسمت به تبیین رشد و تکامل بدنی می پردازیم و اهمیت آن و فعالیت مرتبط با پرورش این بُعد را مورد بررسی قرار می دهیم.... از دیرباز مثل معروف «عقل سالم در بدن سالم است» در بین ما رواج داشته است. این نکته متخذ از این اصل روانشناسی جدید است که مطالعه ی رفتارها و فعالیت های فرد باید به صورت ترکیبی و کلی و بدون تقسیم آن ها به نفسانیات و بدنیات صورت می پذیرد ؛ چرا که چگون...
28 تير 1390